สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (Private Dentist Association of Thailand)

The 3rd Thai-German Congress (Chiang Mai Thailand)

ประกาศเมื่อ : 13/02/2015 14:04:58
Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 7 TG-BIC 7 Future Trends in Dentistry 2019

Future Trends in Dentistry 2019

MESSAGE FROM TPDA PRESIDENT

วารสารงานสมาคมฯ