สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (Private Dentist Association of Thailand) Future Trends in Dentistry 2019 23/05/2019
 The 3rd Thai-German Congress (Chiang Mai Thailand) 13/02/2015
 การออกหน่วยแพทย์ฯครั้งที่1/2558(ครั้งที่ 41) ฉะเชิงเทรา 12/02/2015
 เปิดรับสมัครการศึกษาต่‹อเนื่อง BASIC IMPLANTOLOGY COURSE รุ่นที่ 12 30/01/2015
 ขอประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมนานาชาติวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษาคม 2557 03/04/2014
 ขอเชิญร่วมงานบริการทางการแพทย์และทันตกรรม ครั้งที่ 1/2557 11/03/2014
 ขอรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในเนื้อหาการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 31/01/2014
 กำหนดการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 27/01/2014
 กำหนดการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 27/01/2014

รูปประมวลกิจกรรม งานประชุมฯ The 5th Thai-German International Congress. Implant Dentistry : Merging Scientific Base With up to date Technology. 8 - 10 January 2020 Chiang Mai, Thailand. Venue: The Empress Convention Centre, Empress Hotel

รับสมัครทันตแพทย์ : คลินิกทันตกรรมดีสมายรับสมัครทันตแพทย์ GP ประจำวันพฤหัสและวันศุกร์
[28/11/2020 15:31:53]
ข่าวสาร : Re: TGBIC รุ่น 5 ศึกษาดูงานdental implant surgery ที่คลินิกปริทันตวิทยา คณะทันต มช
[27/11/2020 11:10:43]
ข่าวสาร : Re: TGBIC รุ่น 5 ศึกษาดูงานdental implant surgery ที่คลินิกปริทันตวิทยา คณะทันต มช
[27/11/2020 11:10:12]
ข่าวสาร : TGBIC รุ่น 5 ศึกษาดูงานdental implant surgery ที่คลินิกปริทันตวิทยา คณะทันต มช
[27/11/2020 11:07:54]
ข่าวสาร : Re: คณะทันตแพทย์หลักสูตร TG-BIC รุ่น 5 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ เชียงใหม่
[27/11/2020 11:04:48]
ข่าวสาร : คณะทันตแพทย์หลักสูตร TG-BIC รุ่น 5 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ เชียงใหม่
[27/11/2020 11:03:04]
ซื้อ - ขาย อุปกรณ์ และ คลินิก : Re: แผ่นยิปซั่มป้องกันรังสีเอกซเรย์ / GramLock Lead free bord
[19/11/2020 15:10:47]
ซื้อ - ขาย อุปกรณ์ และ คลินิก : Re: กระจกกันรังสี X-RAY ทุกขนาด ราคาพิเศษ
[19/11/2020 15:10:13]
ซื้อ - ขาย อุปกรณ์ และ คลินิก : Re: ฉากป้องกันรังสีเอกซเรย์ ปรับระดับได้ขึ้นลงได้
[19/11/2020 15:09:41]
ซื้อ - ขาย อุปกรณ์ และ คลินิก : Re: ฉากตะกั่วป้องกันรังสีเอ็กซเรย์
[19/11/2020 15:09:17]
ซื้อ - ขาย อุปกรณ์ และ คลินิก : Re: รับผลิตประตูห้อง เอกซเรย์ ประตูรังสี ประตูตะกั่ว
[19/11/2020 15:08:28]
ซื้อ - ขาย อุปกรณ์ และ คลินิก : Re: ต้องการเปิด Clinic ใหม่ ปรึกษาเรา เรื่องงานระบบต่าง _การตกแต่งร้าน
[19/11/2020 15:03:24]
ซื้อ - ขาย อุปกรณ์ และ คลินิก : Re: จำหน่ายเสื้อตะกั่วกันรังสีสำหรับคลินิกทันตกรรม ( Dental Lead Apron )
[19/11/2020 15:02:47]
ข่าวสาร : Re: Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 7 TG-BIC 7
[16/11/2020 09:56:42]
ข่าวสาร : Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 7 TG-BIC 7
[16/11/2020 09:56:29]
ข่าวสาร : หลักสูตรการใช้งาน Rotary Endodontics รุ่นที่ 5 (Intensive Course in Rotary Endo
[14/11/2020 11:59:09]
ข่าวสาร : TG-BIC รุ่น 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด
[14/11/2020 11:56:13]
ข่าวสาร : ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ทำ Workshop ณ สำนักงาน บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น
[14/11/2020 11:53:18]
ข่าวสาร : ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน เดนท์สพลาย ซิโรน่า (ประเทศไทย)
[14/11/2020 11:49:46]
ข่าวสาร : พิธีปิดหลักสูตรและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับทันตแพทย์ TG-BIC 3
[14/11/2020 10:36:28]
Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 7 TG-BIC 7 Future Trends in Dentistry 2019

Future Trends in Dentistry 2019MESSAGE FROM TPDA PRESIDENT

วารสารงานสมาคมฯ