สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (Private Dentist Association of Thailand)

การออกหน่วยแพทย์ฯครั้งที่1/2558(ครั้งที่ 41) ฉะเชิงเทรา
เรียน ท่านสมาชิกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ทุกท่าน
 
ในปีพ.ศ. 2558 นี้จะเป็นปีที่หน่วยแพทย์ฯของพวกเราได้ออกไปทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านที่ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจนในหลายๆจังหวัดของประเทศไทย (รวมทังครั้งหนึ่งพวกเราเคยไปให้บริการที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาะว) โดยในปีนี้การออกหน่วยแพทย์ ครั้งที่1/2558 จะเป็นการออกหน่วยแพทย์ครั้งที่ 41 และนับเป็นการเริ่มต้นของปีที่ 10 (การออกหน่วยแพทย์ครั้งที่ 1 นั้น เป็นการออกหน่วยที่ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2549) 
 
การออกหน่วยแพทย์ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครั้งนี้ ทางมูลนิธิได้รับการติดต่อขอรับบริการจากกำนันตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ไปช่วยบริการแก่ชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากชาวบ้านประกอบอาชีพชาวไร่ชาวนา และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ห่างจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และมีฐานะยากจน ทางมูลนิธิได้มีคณะเข้าไปติดต่อประสานงานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ พบว่ามีชาวบ้านเป็นจำนวนมากที่ด้อยโอกาส และอาศัยอยู่ห่างไกลจากจุดให้บริการสาธารณสุขของรัฐ
 
จึงได้กำหนดให้สถานที่และวันเวลาของการออกหน่วยแพทย์ ไว้ที่โรงเรียนสิริวัณวรี 3 อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ซึ่งสถานที่นี้เป็นจุดกึ่งกลางของการเดินทางของชาวบ้านในอำเภอท่าตะเกียบ
 
ผมขอรบกวนท่านสมาชิกช่วยกรุณาแจ้งยืนยันการไปร่วมออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้เข้ามาที่คุณสรัญญา เนียมนิ่ม (น้องปาล์ม) ที่เบอร์โทร. 087-553-7333 หรือตอบกลับมาทาง e-mail นี้เพื่อจะได้จัดเตรียมรถตู้โดยสาร สถานที่พัก อาหาร และการทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้แก่ท่านสมาชิกทุกท่านได้เหมาะสม และขอให้ช่วยแจ้งยืนยันเข้ามาภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558 ทางคณะผู้จัดจะได้พอมีเวลาจัดเตรียมงานได้ทัน
 
การออกหน่วยครั้งนี้จากการไปสำรวจพื้นที่พบว่าเส้นทางไม่เหมาะกับการใช้รถบัสโดยสาร จึงได้กำหนดให้ใช้รถตู้โดยสารเป็นยานพาหนะแทน ท่านสมาชิกที่จะเดินทางเป็นกลุ่มหรือบางท่านที่อาจมีสถานที่สะดวกในการขึ้นรถใกล้เคียงกัน ขอได้โปรดแจ้งเข้ามาให้ทราบเพื่อจะได้จัดรถตู้โดยสารไปยังจุดนัดพบที่กลุ่มของท่านคิดว่าสะดวกและเหมาะสม ดังนั้น ในการออกหน่วยครั้งนี้ ถ้าสมาชิกท่านใดต้องการกลับก่อนในเย็นวันเสาร์ภายหลังเสร็จงานก็สามารถแจ้งมาล่วงหน้าให้ทางคณะผู้จัดทราบเพื่อจะได้จัดรวบรวมจำนวนคนและรถตู้โดยสารให้เหมาะสมกับเส้นทางที่จะเดินทางกลับในเย็นวันเสาร์นั้น ส่วนสมาชิกท่านที่จะค้างคืนในเย็นวันเสาร์แล้วเดินทางกลับในวันอาทิตย์ ทางคณะผู้จัดจะได้จองห้องพักและอาหารกับรถตู้โดยสารให้ถูกต้องเหมาะสมครับ ส่วนท่านใดจะเดินทางไปกลับเองหรือไปด้วยกลับเอง หรือไปเองกลับด้วย ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบรายละเอียดด้วยครับ
 
ผมขอส่งกำหนดการการออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ฯครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 41) มาให้ทุกท่านทราบพร้อมแล้ว และขอฝากเพื่อนสมาชิกช่วยชักชวนแพทย์ ทันตแพทย์ ที่มีใจอยากไปช่วยชาวบ้านในชนบทให้มาร่วมกันออกหน่วยแพทย์ร่วมกันในครั้งนี้ด้วย
 
ขอบคุณครับ
 
หมอริม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศเมื่อ : 12/02/2015 10:00:12
Thai-German Basic To Advance Implantology Course รุ่นที่ 10

งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

รับสมัครทันตแพทย์Thai-German Dental Congress 2023

Thai-German Dental Congress 2023

Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 7 TG-BIC 7 Intensive Course in Rotary Endodontics รุ่นที่ 7

MESSAGE FROM TPDA PRESIDENT

วารสารงานสมาคมฯ