thaiprivatedent.com

News - ข่าว => กิจกรรมของสมาคมฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: kbussara ที่ เมษายน 20, 2010, 07:40:43 PMหัวข้อ: กำหนดการออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2-2553
เริ่มหัวข้อโดย: kbussara ที่ เมษายน 20, 2010, 07:40:43 PM

กำหนดการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2553
ณ ห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ในวันเสาร์ที่  8  พฤษภาคม  2553     เวลา  08.00 ? 16.30 น.   
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553
22.00 น.                 รถบรรทุกหกล้อที่ใช้เป็นยานพาหนะขนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ออกเดินทาง
23.00 น.                 คณะแพทย์ฯชุดจัดเตรียมสถานที่และตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และทันตกรรม
                               ออกเดินทางโดยรถตู้โดยสาร
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553
10.00 น.                 รถบรรทุกหกล้อและรถตู้โดยสารของคณะแพทย์ฯชุดจัดเตรียมสถานที่และตั้งเครื่องมือ
                               เดินทางถึงห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อย ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ฯ   
17.00 น.                 รถบัส 2 ชั้น และรถตู้โดยสาร ถึงหน้าวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ถนนอังรีดูนังต์
20.00 น.   คณะแพทย์ ฯ พร้อมกันขึ้นรถบัส 2 ชั้น และรถตู้โดยสารที่หน้าวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
                               ออกเดินทางและรับประทานอาหารเย็นเป็นข้าวกล่องบนรถ
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2553           
 04.00 น.                  เข้าพักแรมที่ โรงแรม เค พี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
06.30-07.30 น.   รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม เค พี
07.45 น.                 คณะแพทย์ฯเดินทางถึงสถานที่ปฏิบัติงาน ณ ห้อง ประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยฯ
09.00 น.                  พิธีเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
08.00 ? 16.30 น.     ตรวจสุขภาพและรักษาผู้ป่วยทางการแพทย์และการทันตกรรม
17.00 ? 18.30 น.     เก็บเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ และเดินทางกลับที่พัก
19.00 ? 22.00 น.     รับประทานอาหารเย็นและร่วมสังสรรค์ที่บริเวณที่พักโรงแรม เค พี
22.00 น.                  พักผ่อนตามอัธยาศัย   
วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2553               
06.00 ? 07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม เค พี
 07.30 -  09.00 น.    ร่วมใส่บาตรและทำบุญถวายสังฆฑานแด่พระสงฆ์ และกราบพระธรรมวิสุทธิมงคล
                                (หลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน)  ที่วัดป่าบ้านตาด
12.30  - 14.30 น.     ทัศนศึกษาปราสาทหินพิมาย และไทรงาม ที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
                               และรับประทานอาหารกลางวัน
14 . 30 น.               คณะแพทย์ ฯ แวะซื้อของฝากของที่ระลึกระหว่างเดินทางกลับ และเดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ
20 .00 น.                คณะแพทย์ ฯ เดินทางถึง กรุงเทพ ฯ และลงรถที่หน้าวิทยาลัยพยาบาลตำรวจถนนอังรีดูนังต์ 
                               โดยสวัสดิภาพ