www.work4dent.com แก้ไขปรับปรุงระบบแล้วนะครับ

(1/1)

work4dent:
www.work4dent.com แก้ไขปรับปรุงระบบแล้วนะครับ

ขอดทษที่ผ่านมาระบบเสียก็เลยไม่สามารถใช้งานได้ 100%

ตอนนี้แก้ไขแล้วครับขอบพระคุณ web master สำหรับการชี้แจงและระชาสัมพันธ์นะครับ


work4dent

หมอนันทิยา:
อ้างจาก: work4dent ที่ กันยายน 23, 2009, 11:59:58 AM

www.work4dent.com แก้ไขปรับปรุงระบบแล้วนะครับ

ขอดทษที่ผ่านมาระบบเสียก็เลยไม่สามารถใช้งานได้ 100%

ตอนนี้แก้ไขแล้วครับขอบพระคุณ web master สำหรับการชี้แจงและระชาสัมพันธ์นะครับ


work4dent


 :6: :6: :6:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ