thaiprivatedent.com

ห้องสำหรับทันตแพทย์ => ซื้อ - ขาย อุปกรณ์ และ คลินิก => ข้อความที่เริ่มโดย: kangtalay ที่ พฤษภาคม 02, 2018, 08:20:13 AMหัวข้อ: พัดลมอุตสาหกรรมระบายอากาศ 30, 36, 40 และ 50 นิ้ว
เริ่มหัวข้อโดย: kangtalay ที่ พฤษภาคม 02, 2018, 08:20:13 AM
การระบายอากาศคือการนำอากาศที่ร้อนหรืออากาศที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่ทำงานและนำอากาศที่เย็นกว่า และ/หรือสะอาดกว่ามาแทนที่

จุดประสงค์ของการระบายอากาศ
1. นำอากาศเสียในพื้นที่ทำงานออกไปทิ้งข้างนอก และนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาแทนที่เพื่อให้ความปลอดภัยและสบายต่อผู้อยู่ในพื้นที่ทำงาน
2. ระบายความร้อน ความชื้น ทำให้สภาวะอากาศทั้งอุณหภูมิและความชื้นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
3. ให้เกิดการเคลื่อนไหวของอากาศอย่างเพียงพอต่อการระบายความร้อนของคนเพื่อความสบาย
4. ระบายกลิ่น ไอระเหย ฝุ่นละออง สิ่งสกปรก และสารพิษ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
5. ลดความเข้มข้นของสารเคมีเพื่อป้องกันการติดไฟ และการระเบิด

วิธีการระบายอากาศ
โดยทั่วไปแบ่งได้เป็นสองวิธีการหลักๆ ดังนี้
- การระบายอากาศทั่วไป (General ventilation) เป็นการนำเอาอากาศดีเข้ามาเจือจาง(Dilution ventilation) อากาศเสียในพื้นที่ หรือการนำอากาศบริสุทธิ์
จากภายนอกมาผสมกับอากาศภายในแล้วระบายออก
- การระบายอากาศเฉพาะที่หรือระบายอากาศที่จุดกำเนิด (Local exhaust ventilation)ทำได้โดยการดึงอากาศเสีย ณ จุดกำเนิด มักนิยมใช้กับสารพิษร้ายแรง
หรือจุดที่มีความร้อนหรือความชื้นสูง

จำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรมระบายอากาศขนาด 30 นิ้ว (http://www.xn--12c1bd8aijcbpacq1eo1a4dxag8h7s.com)
จำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรมระบายอากาศขนาด 36 นิ้ว (http://www.xn--12c1bd8aijcbpacq1eo1a4dxag8h7s.com)
จำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรมระบายอากาศขนาด 40 นิ้ว (http://www.xn--12c1bd8aijcbpacq1eo1a4dxag8h7s.com)
จำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรมระบายอากาศขนาด 50 นิ้ว (http://www.xn--12c1bd8aijcbpacq1eo1a4dxag8h7s.com)


พัดลมอุตสาหกรรมระบายอากาศ 30, 36, 40 และ 50 นิ้ว (http://www.xn--12c1bd8aijcbpacq1eo1a4dxag8h7s.com)