thaiprivatedent.com

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง => ทันตกรรมรากเทียม TPDA&DGOI รุ่น 7 => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ พฤษภาคม 27, 2011, 03:13:07 PMหัวข้อ: การสัมมนาของรุ่น7 ที่ เชียงใหม่ 21-23 พ.ค 54
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 27, 2011, 03:13:07 PM
เมื่อวันที่ 21-23 พ.ค 54
รุ่น7 ได้มาสัมมนา ที่
รวีวารี รีสอร์ทเชียงใหม่ (http://www.tripchiangmai.com/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.html)

จ.เชียงใหม่
พร้อมกันนี้ได้มีภาพบางส่วนมาฝาก

(http://thaiprivatedent.com/board/index.php?action=dlattach;topic=1395.0;attach=2272;image)


หัวข้อ: Re: การสัมมนาของรุ่น7 ที่ เชียงใหม่ 21-23 พ.ค 54
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 27, 2011, 03:17:24 PM
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

(http://thaiprivatedent.com/board/index.php?action=dlattach;topic=1395.0;attach=2274;image)


หัวข้อ: Re: การสัมมนาของรุ่น7 ที่ เชียงใหม่ 21-23 พ.ค 54
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 27, 2011, 03:20:51 PM
 :2010:


หัวข้อ: Re: การสัมมนาของรุ่น7 ที่ เชียงใหม่ 21-23 พ.ค 54
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 27, 2011, 03:23:09 PM
 :6:


หัวข้อ: Re: การสัมมนาของรุ่น7 ที่ เชียงใหม่ 21-23 พ.ค 54
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 27, 2011, 03:30:58 PM
 :6:


หัวข้อ: Re: การสัมมนาของรุ่น7 ที่ เชียงใหม่ 21-23 พ.ค 54
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 27, 2011, 03:35:39 PM
 :6:


หัวข้อ: Re: การสัมมนาของรุ่น7 ที่ เชียงใหม่ 21-23 พ.ค 54
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 27, 2011, 03:43:28 PM
พร้อมกันนี้ บ.เด้นท์สพาย (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพ เลี้ยงอาหารค่ำ ในคืนวันเสาร์ที่ 21 พ.ค 54


หัวข้อ: Re: การสัมมนาของรุ่น7 ที่ เชียงใหม่ 21-23 พ.ค 54
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 27, 2011, 03:54:42 PM
 :2010:


หัวข้อ: Re: การสัมมนาของรุ่น7 ที่ เชียงใหม่ 21-23 พ.ค 54
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 27, 2011, 04:03:46 PM
ทพ.ทวีศักดิ์  สุธาธีรรัตน์  
นายกสมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย
มอบของที่ระลึกให้กับ ตัวแทน นักศึกษา resident ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ม.สงขลานครินทร์
ที่ได้เดินทางมาร่วมสัมมนา ในครั้งนี้


หัวข้อ: Re: การสัมมนาของรุ่น7 ที่ เชียงใหม่ 21-23 พ.ค 54
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 27, 2011, 04:10:52 PM
 :6: